Симпозиум за 2015 г. в г. Сан Франциско - 02/15/15